Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /home/platne/serwer42899/public_html/napro.donumvitae.pl/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342
Przekaż darowiznę i wesprzyj działania Fundacji!
Sprawdź na Sprawdź na

 

Skorzystaj z poniższych propozycji darowizn:

Za każdą okazaną pomoc z ❤ dziękujemy!

 

Tradycyjny przelew bankowy

 • Fundacja Donum Vitae
 • ul. Parkowa 1/3,
 • 71-600 Szczecin,
 • Nr konta: 86 2030 0045 1110 0000 0230 9970
 • SWIFT/BIC: PPABPLPKXXX
 • IBAN: PL 86 2030 0045 1110 0000 0230 9970

Cele statutowe Fundacji

Pomoc realizowana przez Fundację obejmuje bardzo konkretne obszary. Stałe, nawet niewielkie wpłaty od naszych darczyńców pozwalają: troszczyć się o dobro rodziny i trwałość małżeństwa, pomagać w leczeniu niepłodności metodą naprotechnologii, organizować miejsca pochówków Dzieci Utraconych, informować rodziców po stracie o ich prawach i służyć im wsparciem medycznym i psychologicznym, prowadzić Poradnię Donum Vitae. Pomóż nam pomagać, wpłacając darowiznę na konto Fundacji.

Regulamin darowizn

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis Tpay.com, którego operatorem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, na rzecz Fundacji Donum Vitae z siedzibą przy ul. Parkowej 1/3 w Szczecinie (NIP 8513162597, KRS 0000417076, REGON 321207876) zwanej dalej Fundacją.

 

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronach:

  poprzez operatora płatności Tpay.

 2. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności Tpay.com, którym jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcina 73/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, zwaną dalej Tpay. Zasady i warunki płatności online określa Tpay w regulaminie dostępnym na stronie Tpay.com.

 

§ 2. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN
 1. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej: Darczyńcą.
 2. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Fundacji.
 3. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Tpay.
 4. Wpłaty darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez Tpay.
 5. W celu przekazania darowizny należy na wymienionych wyżej stronach wybrać przycisk z odpowiednią kwotę, którą darczyńca chce przekazać oraz zaznaczyć okienko z akceptacją niniejszego regulaminu i realizować dalej płatność zgodnie z instrukcjami serwisu Tpay.
 6. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności Tpay nie podlegają zwrotom.

 

§ 3. PRZETWARZANIE DANYCH
 1. Fundacja zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od Tpay zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od Tpay w procesie przekazywania darowizn online jest Fundacja. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest Tpay.
 2. Fundacja zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od Tpay przetwarzane będą wyłącznie dla celów obsługi wpłaty darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Fundacji oraz z zachowaniem warunków określonych w poniższej klauzuli informacyjnej.

 

§ 4. REKLAMACJE
 1. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu Tpay mogą składać reklamacje dotyczące usługi płatności, jeżeli nie została ona wykonana lub została wykonana niezgodnie z regulaminem Tpay, o którym mowa w § 1 pkt 3 niniejszego regulaminu.
 2. Reklamacje można składać w formie elektronicznej wysyłając wiadomości na adres poczty elektronicznej Fundacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Informujemy, że Fundacja jako administrator, przetwarza Państwa dane osobowe.
 3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych administratora jest Jolanta Witamborska, z którą można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisząc na adres administratora.
 4. Państwa dane osobowe zostały nam przekazane przez firmę Tpay. Są to następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz w zależności od formy przekazania darowizny może to być także nr rachunku bankowego i adres.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów, takich jak: a) realizacja umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizny, b) realizacja uzasadnionego interesu Fundacji, a także c) do obsługi ewentualnie prowadzonej korespondencji przy zgłaszaniu reklamacji składania darowizny.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy darowizny. W przypadku odmowy podania danych, nie będzie możliwe zrealizowanie umowy darowizny.
 7. Rozpoczęcie korespondencji przy zgłaszaniu reklamacji jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu jej rozpatrzenia.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od celu, przez okres niezbędny do zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku, w którym przekazano darowiznę) lub do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania, lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 6 lat.
 9. Państwa dane mogą być przekazane podmiotom zapewniającym administratorowi obsługę IT, księgową oraz prawną, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, np. na żądanie sądów, organów ścigania lub innych podmiotów władzy publicznej.
 10. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 12. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody, macie Państwo możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres administratora podany w punkcie 1. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można uzyskać pisząc na adres administratora.

 

X Strona wykorzystuje pliki cookies do jej prawidłowego funkcjonowania. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację plików cookies witryny. Czytaj więcej w polityce prywatności i plików cookies.